ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
εκδήλωση

24-25.2.2005 – Α’ Συνέδριο “Δρόμοι της Νεολαίας τη δεκαετία του ’60”

24-25.2.2005 – Α’ Συνέδριο “Δρόμοι της Νεολαίας τη δεκαετία του ’60”

24-25/2/2005
Α’ Συνέδριο «Δρόμοι της Νεολαίας τη δεκαετία του ’60: πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις». Συνδιοργάνωση με το Ε.Λ.Ι.Α.

Άλλες Εκδηλώσεις