ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

25 Ιουλίου, 2024

Search
Close this search box.

Εκδόσεις του Ιδρύματος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ
5/5

Έτος έκδοσης: 2022

Για ποιον Ανδρέα Λεντάκη να μιλήσει κανείς.
Τον αγωνιστή, τον ιστορικό, τον εθνολόγο, τον ανθρωπιστή, τον φιλόλογο και εύστοχο ερμηνευτή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τον ποιητή, τον ερευνητή, τον αρχαιολόγο, τον στοχαστή, τον οραματιστή, τον ερωτικό, τον δήμαρχο, τον βουλευτή, το συγγραφέα;.

5/5

Έτος έκδοσης: 2009

Στο παρόν βιβλίο, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στο λόγο και την δράση του Ανδρέα Λεντάκη (Α.Λ.), ενός διανοητή που με το λόγο και τη δράση του σφράγισε την κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 μέχρι τον θάνατό του , το 199. Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: στο […]