ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

25 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
εκδήλωση

Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος

Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος

25 Οκτωβρίου, 17.00

Απευθύνουμε Πρόσκληση σε όλους τους Εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας να παρακολουθήσουν τη Διαδικτυακή Εκδήλωση του Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα μας που πραγματοποιούμε φέτος στους χώρους του Ιδρύματος αλλά και εκτός αυτού. Θα έχετε την ευκαιρία να τα γνωρίσετε αναλυτικότερα και να υποβάλλετε ερωτήματα και απορίες. Ο φορέας μας καταγράφει μια πλούσια εμπειρία δεκαπέντε χρόνων στον τομέα των προγραμμάτων που συνεχώς εμπλουτίζουμε και που έχουν αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
Ελπίζουμε να σας δούμε διαδικτυακά και να συνεργαστούμε ρεαλιστικά μαζί σας.
Άλλες Εκδηλώσεις