ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
εκδήλωση

06.2016 – Ημερίδα στο Σπίτι της Κύπρου

06.2016 – Ημερίδα στο Σπίτι της Κύπρου

13/6/2016, Ημερίδα στο Σπίτι της Κύπρου με τίτλο «Οικονομικές Προοπτικές Ανάπτυξης και Μεταναστευτική Πολιτική Ελλάδα-Κύπρος στο πλαίσιο της Γεωπολιτικής δυναμικής στην Ν.Α. Μεσόγειο»

Άλλες Εκδηλώσεις