ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
βιβλίο

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ (1935-1997) για την Παιδεία, τη Γλώσσα, τη Νεολαία και τον Πολιτισμό

5/5

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ (1935-1997) για την Παιδεία, τη Γλώσσα, τη Νεολαία και τον Πολιτισμό

Έτος έκδοσης: 2009
Συγγραφέας: Σήφης Μπουζάκης,
Εκδοτικός οίκος: GUTENBERG

Στο παρόν βιβλίο, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στο λόγο και την δράση του Ανδρέα Λεντάκη (Α.Λ.), ενός διανοητή που με το λόγο και τη δράση του σφράγισε την κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 μέχρι τον θάνατό του , το 199. Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: στο πρώτο, συμπεριλαμβάνονται η σκοποθεσία, τα ερωτήματα, οι μεθοδολογικές και θεωρητικές παραδοχές και κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου. Στο δεύτερο, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνάς μας ταξινομημένα κατά ενότητα και κατηγορίες ανάλυσης και, στο τρίτο, παρατίθενται τα καταληκτικά συμπεράσματα, το βιογραφικό του Α.Λ. και ο πίνακας τεκμηρίων. Τα ιστορικά τεκμήρια που σχολιάζονται καταχωρούνται κατά κατηγορία και χρονολογική σειρά στο τέλος του τόμου.

Άλλα Βιβλία