ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
βιβλίο

Paterna – Paternis Materna – Maternis

5/5
Paterna – Paternis Materna – Maternis

Paterna – Paternis Materna – Maternis

Έτος έκδοσης: 1985

Ένα κατάλοιπο της συλλογικής ιδιοκτησίας του γένους στο μεταβυζαντινό Δίκαιο,

Άλλα Βιβλία