ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
βιβλίο

Λευκή Βίβλος

5/5
Λευκή Βίβλος

Λευκή Βίβλος

Έτος έκδοσης: 1962

Η εσωκομματική ζωή της ΕΔΑ στηρίζεται στον αυστηρό σεβασμό και την τήρηση των δημοκρατικών κανόνων.
Η Δημοκρατία μέσα στο Κόμμα προβάλλει ως πρότυπο για τη Δημοκρατία που επιδιώκουμε για ολόκληρη την εθνική μας ζωή.

Οι τάσεις και αποχρώσεις μέσα στο κόμμα εκφράζουν ζωντανό προβληματισμό και δημοκρατική λειτουργία. Η ΕΔΑ κατοχυρώνει ίσο δικαίωμα γνώμης και δημοσιότητας σε όλες τις απόψεις και τις ιδέες. Αλλά και το Κόμμα λειτουργεί με βάση το δημοκρατικό κανόνα του σεβασμού από τη μειοψηφία των αποφάσεων που παίρνονται κατά πλειοψηφία. Γιατί μόνον έτσι διασφαλίζεται η αναγκαία συνοχή, η ενότητα και η αποτελεσματικότητα στη δράση του.

Από την προγραμματική Διακήρυξη της ΕΔΑ (σ.9)

Άλλα Βιβλία