ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

26 Ιουνίου, 2024

Search
Close this search box.
βιβλίο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ

5/5
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ

Έτος έκδοσης: 2022

Για ποιον Ανδρέα Λεντάκη να μιλήσει κανείς.
Τον αγωνιστή, τον ιστορικό, τον εθνολόγο, τον ανθρωπιστή, τον φιλόλογο και εύστοχο ερμηνευτή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τον ποιητή, τον ερευνητή, τον αρχαιολόγο, τον στοχαστή, τον οραματιστή, τον ερωτικό, τον δήμαρχο, τον βουλευτή, το συγγραφέα;.

Άλλα Βιβλία