Αγ. Ασωμάτων 47, 10553 Αθήνα    ledakis@ath.forthnet.gr   210.322 6054
logo ledakis

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ"
FOUNDATION OF CULTURE & EDUCATION "ANDREAS LENTAKIS"


Βιβλίο

2022
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ

Για ποιον Ανδρέα Λεντάκη να μιλήσει κανείς. Τον αγωνιστή, τον ιστορικό, τον εθνολόγο, τον ανθρωπιστή, τον φιλόλογο και εύστοχο ερμηνευτή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τον ποιητή, τον ερευνητή, τον αρχαιολόγο, τον στοχαστή, τον οραματιστή, τον ερωτικό, τον δήμαρχο, τον βουλευτή, το συγγραφέα;

logo ledakis

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ"

Αγ. Ασωμάτων 47, 10553 Αθήνα     ledakis@ath.forthnet.gr     210.322 6054