ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

25 Ιουλίου, 2024

Search
Close this search box.

Βιβλία Α. Λεντάκη που παρέχονται

5/5

Έτος έκδοσης: 1973

Απαγορεύθηκε η κυκλοφορία τους από το καθεστώς της Δικτατορίας

Τίτλος: ΈΝΑ

Συνεργάστηκαν στον τόμο: Ρέα Γαλανάκη, Αγγέλα Βερυκοκάκη – Αρτέμη, Μαρία Λαϊνά Νικόλαος Φαράκλας, Θανάσης Παπαδόπουλος, Μπάμπης Λυκούδης, Ανδρέας Λεντάκης.