ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

25 Ιουλίου, 2024

Search
Close this search box.
βιβλίο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Τόμοι) Εκδότης Α. ΛΕΝΤΑΚΗΣ

5/5

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Τόμοι) Εκδότης Α. ΛΕΝΤΑΚΗΣ

Έτος έκδοσης: 1973

Απαγορεύθηκε η κυκλοφορία τους από το καθεστώς της Δικτατορίας

Τίτλος: ΔΎΟ

Συνεργάστηκαν στον τόμο:

Στρατής Τσίρκας, Αγγέλα Βερυκοκάκη – Αρτέμη, Μαρία Λαϊνά, Νικόλαος Φαράκλας, Θανάσης Παπαδόπουλος, Νίκος Ιωαννίδης, Μπάμπης Λυκούδης, Ανδρέας Λεντάκης.

Άλλα Βιβλία