ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ

25 Ιουλίου, 2024

Search
Close this search box.

Τα Βιβλία του Ιδρύματος

5/5
5/5
5/5

Έτος έκδοσης: 1962

Η εσωκομματική ζωή της ΕΔΑ στηρίζεται στον αυστηρό σεβασμό και την τήρηση των δημοκρατικών κανόνων.
Η Δημοκρατία μέσα στο Κόμμα προβάλλει ως πρότυπο για τη Δημοκρατία που επιδιώκουμε για ολόκληρη την εθνική μας ζωή.

Οι τάσεις και αποχρώσεις μέσα στο κόμμα εκφράζουν ζωντανό προβληματισμό και δημοκρατική λειτουργία. Η ΕΔΑ κατοχυρώνει ίσο δικαίωμα γνώμης και δημοσιότητας σε όλες […]

5/5

Έτος έκδοσης: 1973

Απαγορεύθηκε η κυκλοφορία τους από το καθεστώς της Δικτατορίας

Τίτλος: ΔΎΟ

Συνεργάστηκαν στον τόμο:

Στρατής Τσίρκας, Αγγέλα Βερυκοκάκη – Αρτέμη, Μαρία Λαϊνά, Νικόλαος Φαράκλας, Θανάσης Παπαδόπουλος, Νίκος Ιωαννίδης, Μπάμπης Λυκούδης, Ανδρέας Λεντάκης.

5/5

Έτος έκδοσης: 1973

Απαγορεύθηκε η κυκλοφορία τους από το καθεστώς της Δικτατορίας

Τίτλος: ΈΝΑ

Συνεργάστηκαν στον τόμο: Ρέα Γαλανάκη, Αγγέλα Βερυκοκάκη – Αρτέμη, Μαρία Λαϊνά Νικόλαος Φαράκλας, Θανάσης Παπαδόπουλος, Μπάμπης Λυκούδης, Ανδρέας Λεντάκης.